Klachten

AT Huidzorg vindt het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de door ons verleende zorg. We blijven de kwaliteit van onze zorgverlening ontwikkelen en verbeteren en staan ook open voor feedback. Bent u niet tevreden of heeft u verbeterpunten? Dan hopen wij dat u uw klacht of suggestie met ons wilt delen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Als u een probleem of klacht hebt, geeft u dit dan direct aan bij de huidtherapeut die u heeft behandeld. Uw huidtherapeut kan het probleem in de meeste gevallen dan snel oplossen.

Wanneer u er met ons niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Deze klachtencommissie is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Schuiven naar boven