Therapeutische Elastische Kousen

Therapeutisch elastische kousen (TEK) worden ingezet bij patiënten met een chronische oedeemproblematiek. TEK worden gezien als de voornaamste voorziening voor het opvangen van chronisch functieverlies van bloed- en/of lymfevaten. In de volksmond wordt er ook wel gesproken over steunkousen. Dat is officieel geen goede benaming omdat steunkousen slechts in drukklasse 1 uitgevoerd worden, deze zijn vrij verkrijgbaar in de winkel en worden niet aangemeten.

Een TEK is een medisch hulpmiddel en zal aangemeten moeten worden door een daarvoor opgeleide zorgprofessional.

Binnen het assortiment therapeutisch elastische kousen is er een wereld aan mogelijkheden. Er zijn verschillende materialen, lengtes, kleuren, drukklassen, opties en merken. De beste keuze voor u hangt af van verschillende factoren.

Vergoeding en verwijzing

Therapeutisch elastische kousen worden vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van een chronische indicatie. U heeft daarom een verwijzing van uw arts nodig waaruit blijkt wat uw indicatie is voor de elastische kousen. Mogelijk ontvangt u van uw zorgverzekering een verrekening met uw eigen risico.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst. Alle hulpmiddelen die vergoed worden declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U hoeft hier niets voor te doen. Bij het maken van de afspraak wordt u verteld wat u mee moet nemen.
Meestal krijgt u twee paar of twee stuks elastische kousen per 12 maanden vergoed. Het is dus belangrijk om voor uzelf na te gaan of u al eerder therapeutisch elastische kousen verstrekt heeft gekregen en of dit meer dan 12 maanden geleden is. Therapeutisch elastische kousen drukklasse A en I worden in Nederland niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Steunkousen aanmeten
Schuiven naar boven